Marek Kaczmarek  - Wójt Gminy

Stanisława Stolarska  - Sekretarz Gminy

Anna Moskwa - Skarbnik Gminy