Ogłoszenie Wójta Gminy Tuczępy

w sprawie konsultacji projektu

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuczępy

Wójt Gminy Tuczępy

ogłasza konsultacje społeczne projektu

 „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tuczępy”.

 

 

 Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy (pokój nr 12), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 19.10.2016 r. do dnia 08.11.2016 r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Tuczępy.

 

Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy (pokój nr 12).

 

Formularz należy:

  • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy (pokój nr 12), z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, z dopiskiem „Tuczępy – konsultacje społeczne PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: inwestycje@tuczepy.plz dopiskiem „Tuczępy – konsultacje społeczne PGN”.

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Tuczępy oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Z poważaniem

Marek Kaczmarek

(-)

Wójt Gminy Tuczępy

W załączeniu:

- PROJEKT PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY TUCZĘPY.

- FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG.