Wójt Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy (pokój nr 11)

w poniedziałek każdego tygodnia w godzinach od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00


Pozostali pracownicy Urzędu Gminy przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków na stanowiskach pracy codziennie

w godzinach pracy od 7:00 do 15:00


Przewodniczący Rady Gminy przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków w Urzędzie Gminy (pokój nr 1)

w piątek każdego tygodnia w godzinach od 9:00 do 12:00