Zaproszenie do składania ofert

Pakiet Informacyjny

Aktualna uchwała budżetowa oraz WPF i emisji obligacji 

UCHWAŁA NR XXXXIX/330/2014 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2014 – 2025

UCHWAŁA NR XXXXIX/331/2014 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXXIX/332/2014 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie: emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Pierwotna uchwała budżetowa oraz WPF

UCHWAŁA NR XXXXI/288/2013 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXXXI/289/2013 RADY GMINY TUCZĘPY z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2014 - 2022

Sprawozdania roczne z wykonania budżetu

Sprawozdanie za 2013 rok

Sprawozdanie za 2012 rok

Sprawozdania budżetowe za II kwartał 2014 roku

RB-27S

RB-28S

RB-NDS

RB-Z

RB-Z SPZOZ

Sprawozdania budżetowe za 2013 rok

RB-27S

RB-28S

RB-NDS

RB-N

RB-Z

RB-Z SPZOZ

 

Sprawozdania budżetowe za 2012 rok

RB-27S

RB-28S

RB-NDS

RB-N

RB-Z

RB-Z SPZOZ

 

Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach

Uchwała RIO Nr 48/2013 z 29 kwietnia 2013 r. w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Tuczępy za 2012 rok

Uchwała RIO Nr 53/2014 z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie sprawozdania wykonania budżetu gminy Tuczępy za 2013 rok

Uchwała RIO Nr 95/2013 z dnia 25 września 2013 r. w sprawie  półrocznego sprawozdania z wykonania budżetu jednostki za I półrocze 2013,

Uchwała RIO Nr 22/2014 o możliwości sfinansowania deficytu

Uchwała RIO Nr 23/2014 w sprawie prawidłowości kwoty długu wydaną do uchwalonego WPF

 

Informacje o posiadanych akcjach, udziałach w innych podmiotach

Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości wykupu obligacji