Uchwały podjęte na XXI Sesji Rady Gminy Tuczępy w dniu 29 kwietnia 2020 r.:

1.     Uchwała Nr XXI/171/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok.

(Dz.U.Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4.05.2020 r. poz. 1739)

2.     Uchwała Nr XXI/172/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr X/87/2019 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 maja  2019 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu przyznawania stypendium dla uzdolnionych uczniów uczęszczających do szkół na terenie gminy Tuczępy, za wysokie wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia edukacyjne, artystyczne i sportowe”(Dz.U.Województwa Świętokrzyskiego z dnia 4.05.2020 r. poz. 1740)

3.     Uchwała Nr XXI/173/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad uczestniczenia Sołtysów w sesjach Rady Gminy Tuczępy w okresie obowiązywania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej

4.     Uchwała Nr XXI/174/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia sesji Rady Gminy oraz podejmowania uchwał przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie ogłoszonego stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

5.     Uchwała Nr XXI/175/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego