Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Wójt Gminy Tuczępy ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne w miejscowości Tuczępy

 

Tuczępy, 2020-03-20

BGK-III.6840.4.2020

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ZBYCIE NIERUCHOMOŚCI

Na podstawie art.30 ust 2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca  1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2019 poz. 506 z poźn zm. ) art. 28, art. 37 ust. 1 , art. 38 ust. 1 i 2 ustawy  z 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. 2020 poz 65 z poźn. zm. ) oraz  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości. ( Dz. U. z 2014 poz. 1490  poźn zm.) Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Gminy w Tuczępach z dn. 19 września 2019r.

Wójt Gminy Tuczępy ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej mienie komunalne w miejscowości Tuczępy

 

Oznaczenie i pow. nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Minimalne postąpienie

Wadium

Dodatkowe informacje

 

 

nr ewid. 1423 o pow. 0,22 ha w obrębie Tuczępy

 

KW KI1B/00036585/2

Nieruchomość niezabudowana oraz nie ogrodzona, dojazd do działki zapewniony poprzez drogę asfaltową. Zgodnie z ewidencją gruntów nieruchomość sklasyfikowana jako R IV b. Porośnięta wysoką trawą i krzewami. Teren działki równy. Działka posiada regularny kształt prostokąta

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy przyjętym uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dn 28.12.2001r., działka leży na obszarach użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się zabudowę służącą produkcji i własnemu przetwórstwu rolnemu

 

 

6800 zł

 

70 zł

 

680 zł

1.Nieruchomości podlegają zwolnieniu z podatku VAT na podst. art. 43 ust.1, pkt 9 ustawy Podatek od towarów i usług z dnia 11 marca 2004r. ( t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.106)

2.Do ceny nieruchomości zostanie doliczona cena sporządzenia operatu szacunkowego w kwocie 450 zł

3. Nieruchomość pochodzi z Państwowego Funduszu Ziemi

 

 

  • Termin i miejsce przeprowadzenia przetargu:Przetarg odbędzie się dn. 21.04.2020r. (wtorek) w budynku Urzędu Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy,(pok. nr 3)  o godz.10.00

 

  • Obciążenia nieruchomości: Na nieruchomościach nie ciążą żadne zobowiązania

 

  • Wadium: Wpłatę wadium należy uiścić w formie pieniądza do dnia 16.04.2020r. na konto Banku Spółdzielczego w Stopnicy nr konta: 49851910150020000702630012, tytułem: „Wadium do przetargu na sprzedaż nieruchomości nr ewid. 1423 w miejscowości Tuczępy ”. Terminowe wniesienie wadium jest podstawą do brania udziału w przetargu. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostaje zajęte na poczet zapłaty za nieruchomość, pozostałym członkom przetargu wadium zwraca się niezwłocznie ( do 3 dni) po zamknięciu, odwołaniu, unieważnieniu, zakończeniu wynikiem negatywnym przetargu. Wadium nie będzie podlegało zwrotowi osobie, która została wybrana jako nabywca i bez usprawiedliwienia odstąpiła od podpisania umowy, o którym zostanie powiadomiona w ciągu 21 dni od wygrania przetargu.

 

  • Postąpienie:  Przetarg rozstrzygnie sięjeżeli co najmniej jeden uczestnik zaoferuje cenę wywoławczą oraz co najmniej jedno postąpienie, które nie może być mniejsze niż 1 % ceny wywoławczej  z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, minimalne postąpienia zostały określone w tabeli.
  • Uczestnicy przetargu powinni przedstawić Komisji Przetargowej:

- dowód osobisty,

- potwierdzenie wpłaty wadium,

- ewentualne pełnomocnictwo poświadczone notarialnie lub przez pracownika Urzędu Gminy

- pisemne oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym nieruchomości oraz o przetwarzaniu danych osobowych ( do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy w Tuczępach)

 

  • Potencjalny nabywca nie musi spełniać warunku bycia rolnikiem indywidualnym gdyż zgodnie z art.2a ust.3 pkt. 1a ustawy  z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. z 2019 poz.1362) osoba nie będąca rolnikiem indywidualnym może nabyć nieruchomość rolną o pow. do 1,00 ha.
  • Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca
  • Wykaz obejmujący w/w nieruchomości podany był do publicznego wglądu przez okres od 04.11.2019 r.-25.11.2019r.

 

  • Zastrzega się prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu z podaniem przyczyny i ogłoszenia tego publicznie.

 

 Ogłoszenie podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, opublikowaniu na www.tuczepy.bip.net.pl, na stronie: www.tuczepy.pl oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń sołectwa Tuczępy

Metadane

Źródło informacji:Marek Kaczmarek
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2020-03-20 08:46:56
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2020-03-20 08:47:03
Ostatnia zmiana:2020-03-20 08:47:40
Ilość wyświetleń:49

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij