1.      UCHWAŁA NR XX/151/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2020-2026

2.      UCHWAŁA NR XX/152/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Tuczępy na rok 2020 (Dz.U.Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6.03.2020 r. poz. 1147)

3.      UCHWAŁA NR XX/153/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tuczępy na 2021 rok środków na fundusz sołecki

4.      UCHWAŁA NR XX/154/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

5.      UCHWAŁA NR XX/155/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

6.      UCHWAŁA NR XX/156/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

7.      UCHWAŁA NR XX/157/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

8.      UCHWAŁA NR XX/158/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

9.      UCHWAŁA NR XX/159/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

10. UCHWAŁA NR XX/160/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

11. UCHWAŁA NR XX/161/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

12. UCHWAŁA NR XX/162/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

13. UCHWAŁA NR XX/163/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

14. UCHWAŁA NR XX/164/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

15. UCHWAŁA NR XX/165/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

16. UCHWAŁA NR XX/166/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

17. UCHWAŁA NR XX/167/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

18. UCHWAŁA NR XX/168/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

19. UCHWAŁA NR XX/169/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach skargi Prokuratora Rejonowego w Busku-Zdroju wraz z odpowiedzią na skargę.

20. UCHWAŁA NR XX/170/2020 Rady Gminy Tuczępy z dnia 2 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2020 roku. (Dz.U.Województwa Świętokrzyskiego z dnia 6.03.2020 r. poz. 1207)