Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Wykaz nr 2/2020 Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

BGK.III.6840.3.2020      

Tuczępy, dnia 28.02.2020  r.

Wykaz nr 2/2020
Wójt Gminy Tuczępy podaje do publicznej wiadomości  wykaz nieruchomości gminnych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargowej

Podstawa prawna:
Art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( t.j. Dz. U. z 2020, poz. 65), art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2019r poz. 506 z późn zm), Uchwala Rady Gminy Tuczępy Nr XIX/148/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Uchwała Rady Gminy Nr XIX/149/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

L.p

Nr działki

Pow. [ha]

Nr księgi wieczystej

Położenie

Opis nieruchomości

Wartość [zł]

Przeznaczenie nieruchomości

1

2

3

4

5

6

7

8

1

136/1

5,0879 ha

KI1B/00036584/5

( w KW dz. nr 136)

Dobrów

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako grunty zadrzewione i zakrzewione- Lz-PsIV-5,0459 ha, oraz grunty pod rowami-W-PsIV-0,0420 ha. Zlokalizowana jest w odległości ok 100 m na północ od drogi powiatowej Tuczępy- Grzybów. Wzdłuż północno-zachodniej część działki biegnie rów. Granica  zachodnia na długości ok 25 m przylega do drogi wewnętrznej asfaltowej odchodzącej do drogi powiatowej. Na nieruchomości jest ustalona służebność drogowa ustalona do działki 136/2. Nieruchomość jest zadrzewiona i zakrzewiona, porośnięta głównie brzozą o 8-25 cm średnicy

84 530 zł + koszty operatu szacunkowego

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy przyjętym uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dn 28.12.2001r., działka nr 136/1 w całości leży na obszarze lasów

- nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

-nie jest położna na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej

- dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja ustalenia inwestycji celu publicznego

-nie jest planowany przebieg dróg publicznych lub tras szybkiego ruchu

-nie toczy się postepowanie o lokalizację elektrowni wiatrowych i innych źródeł odnawialnych

-na działkach nie występują złoża kopalin-piaski

 

2

136/2

1,3605 ha

KI1B/00036584/5

( w KW dz. nr 136)

Dobrów

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako pastwisko –PsIV-1,1859 ha oraz grunty zadrzewione i zakrzewione –Lz-PsIV-0,1746 ha. Zlokalizowana jest w odległości od 100 m na północ od drogi powiatowej Tuczępy- Grzybów. Od strony południowej graniczy z nieruchomością zabudowaną o charakterze przemysłowym. Z pozostałych stron nieruchomość otoczona gruntami zadrzewionymi. Nieruchomość nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, została ustanowiona służebność gruntowa na działce 136/1 wzdłuż jej południowej i wschodniej granicy

80 600 zł + koszty operatu szacunkowego

Dla obszaru, na którym położona jest nieruchomość brak jest ważnego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy przyjętym uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dn 28.12.2001r., działka nr 136/2 położona jest na oznaczonym symbolem RPU-GO-obszar rozwojowy dla funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych oraz związanych z gospodarka odpadami ( w tym zalesień) o zakresie sprecyzowanym MPZP

- nie jest położona na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji

-nie jest położna na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej

- dla w/w nieruchomości nie została wydana decyzja o warunkach zabudowy oraz decyzja ustalenia inwestycji celu publicznego

-nie jest planowany przebieg dróg publicznych lub tras szybkiego ruchu

-nie toczy się postepowanie o lokalizację elektrowni wiatrowych i innych źródeł odnawialnych

-na działkach nie występują złoża kopalin-piaski

 

 

 

Informuje się, że zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020, poz.65), w przypadku zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:

1) przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie. Termin złożenia wniosku określa się do: 10.04.2020r.

2) jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie termin złożenia wniosku określa się do : 10.04.2020r.

 

Nieruchomości pochodzą z Państwowego Funduszu Ziemi

Wykaz niniejszy podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Tuczępach przez okres 21 dni, od 28.02.2020 r. do 20.03.2020 r.  Informacje o wywieszeniu wykazu podaje się do wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej www.tuczepy.pl , www.bip.tuczepy.pl oraz w prasie lokalnej.

Więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuczępy pok.29 lub pod tel. 41/3533135

 

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2020-02-28 09:06:33
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2020-02-28 09:07:53
Ostatnia zmiana:2020-02-28 09:14:42
Ilość wyświetleń:41

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij