Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu Szydłów