Kierownik: Maria Irla

Pracownik socjalny: Justyna Osińska