Zamknij okno Drukuj dokument

Obwieszczenie: „Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach i Januszkowicach”.

                                                                                                      Kielce, dnia 14 czerwca 2018 r.

WOO-I.4260.21.2017.KSz.17

 

OBWIESZCZENIE

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 75 ust. 1 pkt 1 lit. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcachpodaje do publicznej wiadomości, że wydał decyzję znak: WOO-I.4260.21.2017.KSz.15 z dnia 14.06.2018 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:

 

„Budowa oczyszczalni ścieków w Nizinach i kanalizacji sanitarnej w Nizinach
i Januszkowicach”- Etap II- sieć kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nizinach
i Januszkowicach”
.

 

Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach, ul. Szymanowskiego 6, II piętro, pokój 113, w godzinach 730 – 1530 .

 

Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Tuczępy.

Metadane

Źródło informacji:RDOŚ Kielce
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-06-18 11:55:56
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-06-18 12:00:34
Ostatnia zmiana:2018-06-18 12:00:42
Ilość wyświetleń:140