Zamknij okno Drukuj dokument

OBWIESZCZENIE o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia w miejscowości Wierzbica, gm. Tuczępy

Tuczępy, 2018-05-07

Znak:BGK-I.6733.4.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

o zebranych materiałach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2013 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) , art. 10 § 1 oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257)  podaje się do publicznej wiadomości, że zostały zebrane materiały w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.:

 

 Budowa i przebudowa sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia  w miejscowości Wierzbica, gm. Tuczępy,  na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów: 52, 54, 183/1, 53/1, 57, 60, 298, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 86, 89, 92, 95, 101, 104, 111/1  obręb 0015 Wierzbica.

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się strony, że w terminie 7 dni od daty doręczenia zawiadomienia mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, pokój nr 16

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w wypadku zawiadamiania przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, zawiadomienie bądź  doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

 

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-05-07 09:43:43
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-05-07 09:44:49
Ostatnia zmiana:2018-05-07 09:45:08
Ilość wyświetleń:205