Zamknij okno Drukuj dokument

Sesja Nr XLI z dnia 20 marca 2018 r.

Uchwały podjętą na XLI Sesji Rady Gminy Tuczępy w dniu 20 marca 2018 r.:

1.    Uchwała Nr XLI/267/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2018-2024.

2.    Uchwała Nr XLI/268/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1164) 

3.    Uchwała Nr XLI/269/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Tuczępy na 2019 rok środków na fundusz sołecki.

4.    Uchwała Nr XLI/270/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy Rady Gminy Tuczępy na 2018 rok.

5.    Uchwała Nr XLI/271/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2018 rok.

6.    Uchwała Nr XLI/272/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tuczępy w 2018r.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1165) 

7.    Uchwała Nr XLI/273/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy  Tuczępy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1166) 

8.    Uchwała Nr XLI/274/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1167) 

9.    Uchwała Nr XLI/275/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, a także trybu ich powołania.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1168) 

10.                      Uchwała Nr XLI/276/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tuczępy, warunków i zasad korzystania z nich oraz opłat za ich korzystanie.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1169) 

11.                      Uchwała Nr XLI/277/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat  w 2018 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tuczępy.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1170) 

12.                      Uchwała Nr XLI/278/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1171) 

13.                      Uchwała Nr XLI/279/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/127/2012 Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie zasad wynagradzania nauczycieli, ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia, a także wysokości, szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1172) 

14.                      Uchwała Nr XLI/280/2018 Rady Gminy Tuczępy z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie utworzenia funduszu pożyczkowego dla organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Tuczępy.

(Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z dnia 28.03.2018 r. poz. 1173) 

Załączniki

Uchwała XLI.267.2018 (7.5MB)    
Uchwała.XLI.268.2018.2018-03-20 (1.1MB)    
Uchwała.XLI.269.2018.2018-03-20 (181kB)    
Uchwała.XLI.270.2018.2018-03-20 (188.5kB)    
Uchwała.XLI.271.2018.2018-03-20 (594.9kB)    
Uchwała.XLI.2722018 (1.4MB)    
Uchwała.XLI.273.2018.2018-03-20 (285.6kB)    
Uchwała.XLI.274.2018.2018-03-20 (284.3kB)    
Uchwała.XLI.275.2018.2018-03-20 (260.8kB)    
Uchwała.XLI.276.2018.2018-03-20 (203kB)    
Uchwała.XLI.277.2018.2018-03-20 (291.4kB)    
Uchwała.XLI.278.2018.2018-03-20 (188.3kB)    
Uchwała.XLI.279.2018.2018-03-20 (197.2kB)    
Uchwała.XLI.280.2018.2018-03-20 (195.5kB)    

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Pałka
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Pałka
Data wprowadzenia:2018-03-26 13:53:38
Opublikował:Katarzyna Pałka
Data publikacji:2018-03-26 13:55:06
Ostatnia zmiana:2018-10-11 07:36:24
Ilość wyświetleń:191