Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środwisko: „Przetwarzanie (bioremediacja) w procesie odzysku R% odpadów wiertniczych (zwiercinurobku) zawierających substancje ropopochodne, sklasyfikowanych w katalogu odpadów jako kod 01 05 05*- (płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową)” w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój

Tuczępy, dnia 10.04.2018r.

 

Znak:BGK-I.6220.2.2018

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Tuczępy, działając na podstawie art.29, art. 30 i art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz.1405 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 22.03.2018r. wpłynął wniosek Hydrogeotechniki Sp. z o.o. ,ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

„Przetwarzanie (bioremediacja) w procesie odzysku R% odpadów wiertniczych (zwiercinurobku) zawierających substancje ropopochodne, sklasyfikowanych w katalogu odpadów jako kod 01 05 05*- (płuczki i odpady wiertnicze zawierające ropę naftową)” w miejscowości Dobrów, gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój, przewidzianego do realizacji na terenie położonym na działce o nr ewid. gruntu 126/3,  w miejscowości Dobrów

 Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto stosowne postępowanie . Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Tuczępy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą :

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

 

Wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko dotyczące przedmiotowej  inwestycji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju  Nr 8 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto Wniosek wraz z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnia się na stronie internetowej: http://www.tuczepy.bip.net.pl/ zakładka : Środowisko

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 11.04.2018r. do 01.05.2018r. w Urzędzie Gminy w Tuczępach pok. nr 13 w godz. pracy; Poniedziałek – Czwartek od 07.00 do 15.00,  Piątek od 07.30 do 15.30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Załączniki

Wniosek (37.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (10MB) Zapisz dokument  
Dobrów raport-PDF.zip (515.4kB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2018-04-10 14:41:42
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2018-04-10 14:52:57
Ostatnia zmiana:2018-04-11 06:12:25
Ilość wyświetleń:185
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij