Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Odzysku gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi na terenie obiektu - Bazy Techniczno Magazynowej w miejscowości Rzędów 37, gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój

Znak:BGK-I.6220.5.2015

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Wójt Gminy Tuczępy, działając na podstawie art.29, art. 30 i art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) zawiadamia, że w dniu 03.07.2015r. wpłynął wniosek Hydrogeotechniki Sp. z o.o. ,ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na :

Odzysku gruntów zanieczyszczonych metalami ciężkimi na terenie obiektu - Bazy Techniczno Magazynowej w miejscowości Rzędów 37, gmina Tuczępy, powiat Busko-Zdrój, przewidzianego do realizacji na terenie położonym na działce o nr ewid. gruntu 339/9,  w miejscowości Rzędów oraz 149/15 w miejscowości Dobrów

 Mając na uwadze, że planowana działalność zalicza się do kategorii przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wszczęto stosowne postępowanie . Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Tuczępy, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą :

·         Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Busku-Zdroju 

·         Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Kielcach.

 

Wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko dotyczące przedmiotowej  inwestycji umieszczono w publicznie dostępnym wykazie.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju  Nr 10 w godzinach pracy Urzędu. Ponadto Wniosek wraz z Raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko udostępnia się na stronie internetowej: http://www.tuczepy.bip.net.pl/ zakładka : Środowisko

 

Ze względu na uzupełnienia dokonywane przez Hydrogeotechnikę Sp. z o.o., ul. Ściegiennego 262 A, 25-116 Kielce do przedłożonego wraz z wnioskiem raportu oddziaływania na środowisko dotyczące przedmiotowej inwestycji, na etapie uzgadniania planowanego przedsięwzięcia z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Kielcach:

·         wyjaśnienia kierowane bezpośrednio do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Kielcach pismami;

                  znak: Ldz.H/1885/2015  z dnia 12.11.2015 roku,

                  znak: Ldz.H/1885/2015  z dnia 25.11.2015 roku,

                  znak: L.Dz. H573/2017 z dnia 25.04.2017r.

oraz uzupełnienie Raportu ( data opracowania: kwiecień 2017 r.)

                        

 

podaje się ponownie do publicznej wiadomości, że  wniosek wraz z raportem oddziaływania na środowisko dotyczący przedmiotowej  inwestycji oraz dodatkowymi wyjaśnieniami , aneksem do raportu i postanowieniami:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Kielcach  znak:WOO-II.4242.33.2015.GO.3  z dnia 18.01.2016 r. , WOO –II.4242.27.2017.GO.1 z dnia 14 czerwca 2017 r,

-Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego znak: SE V-4471/10/15 z dnia 07.10.2015r SE V-4471/2/17 z dnia 24.07.2017r.umieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych.

Całość dokumentacji w tej sprawie jest dostępna w pokoju nr 10 w godzinach pracy Urzędu.

 

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej
i ustnej, w terminie od 05.09.2017r. do 26.09.2017r. w Urzędzie Gminy w Tuczępach pok. nr 10 w godz. pracy: pon.- czw. od 07.00 do 15.00, w piątek od 07.30 do 15.30  Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto informuję się wszystkich zainteresowanych ,że w ramach konsultacji społecznych w dniu  26.09. 2017 roku w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury  w Tuczępach, Tuczepy 36B ,28-142 Tuczępy o godz. 10.00  ponownie odbędzie  się  spotkanie publiczne poświęcone przedmiotowi sprawy. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w spotkaniu.

Załączniki

Załączniki (43.8MB) Zapisz dokument  

Metadane

Źródło informacji:Wójt Gminy Tuczępy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2017-09-04 14:55:01
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2017-09-04 15:10:38
Ostatnia zmiana:2017-09-04 17:45:18
Ilość wyświetleń:217

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij