Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Zapraszam do składania ofert

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

dla zamówień o wartości nie przekraczającej

wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro

 

Gmina Tuczępy

28-142 Tuczępy

www.tuczepy.pl

 

 

Referat Budownictwa, Gospodarki Komunalnej i Rolnictwa            

(wydział merytoryczny)

 

tel./fax (041) 3533135  e-mail urzad@tuczepy.pl

 

Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

 

„Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla zwierząt (kotów i psów) z terenu Gminy Tuczępy”

Rodzaj zamówienia: usługa

 (usługa/dostawa/robota budowlana)

 

1.                                Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług  lekarsko  weterynaryjnych dla:               

- bezdomnych zwierząt w tym także leczenie i zabiegi zwierząt po wypadkach
     komunikacyjnych,

 - zabiegów sterylizacji, kastracji i usypiania ślepych  miotów w przypadku zwierząt
    posiadających właścicieli

Zamówienie dotyczy zwierząt z terenu gminy Tuczępy

Szczegółowy zakres wykonywanych usług określa :

 a) Szczegółowy opis zamówienia (zał. nr 1 )

 b) Projekt umowy (zał. nr 3 )

 c) Formularz cenowy (zał. nr 2 tabela 2a i 2b)

Zamawiający zastrzega, że podane ilości rodzajów usług w poszczególnych pozycjach

Formularza cenowego (zał. nr 2 tab. 2a i2 b ) są wielkościami szacunkowymi i mogą się zmienić w zależności od potrzeb, przy czym, ostateczny zakres usługi nie może przekroczyć kwoty umownej

wynikającej z oferty.

 

CPV  85 20.00. 00-1

2.                  Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego - Urząd Gminy Tuczępy, pok. nr 14 lub telefonicznie pod numerem tel. 41/3533135 wew 29

         

          Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są:

          Kierownik Referatu mgr inż. Andrzej Zięba  – tel.41/3533135 wew.23

      

          Inspektor  mgr Alicja Porębska – tel.41/3533135 wew. 29

 

 

3.                                Termin wykonania zamówienia:

 

Wymagany / pożądany termin realizacji zamówienia – przez okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy

 

4.                                Opis wymagań stawianych wykonawcy:

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

·        wykonują Usługi będące przedmiotem zamówienia  zgodnie z ustawą o  zakładach  

      leczniczych dla zwierząt z dnia 18 grudnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 27 stycznia 2004 r. Nr 11

      poz. 95 ze zm.)

·        prowadzą działalność na terenie Gminy Tuczępy lub gmin sąsiednich,      

·        Dysponują środkiem transportu i sprzętem przystosowanym do przewozu zwierząt 

           z  miejsca zdarzenia do zakładu leczniczego.

·        posiadają aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenia niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich);

 

 

5.                                Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

 

Oferta z najniższą ceną złożona przez wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza.

 

6.                                Miejsce i termin składania ofert:

 

Oferty należy składać w siedzibie Urzędu Tuczępy 28-142 Tuczępy,
 Kancelaria Ogólna  osobiście, pocztą w terminie do dnia
29.02.2012 r. do godz. 10.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 29-02-2012 o godz.11.00 pok.1

Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem „Świadczenie usług lekarsko- weterynaryjnych dla zwierząt (kotów i psów) z terenu Gminy Tuczępy

Nie otwierać przed 29-02-2012 godz. 11.00

.

 

7.                                Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.tuczepy.pl najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.

 

8.                                Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

 

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.

 

 

Tuczępy dnia 22.02.2012r.                            Wójt Gminy Tuczępy

Załączniki

Zalacznik_nr_4_Oferta_cenowa (18.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_1_Przedmiot_zamowienia 2 (20kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy_-koty 2 (10.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2_Formularz_cenowy_-psy 2 (11kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_3_umowa 2 (32kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Porębska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2012-02-23 11:57:26
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2012-02-23 11:58:41
Ostatnia zmiana:2012-02-23 11:58:45
Ilość wyświetleń:1152
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij