Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie

Wójt Gminy w Tuczępach

  o g ł a s z a trzeci  przetarg ustny nieograniczony  / licytacja ustna /

 

 na sprzedaż nieruchomości  położonych w Rzędowie gmina Tuczępy woj. świętokrzyskie oznaczonych  nr działek: 136/1 o pow. 7, 0577 ha oraz 175/3 o pow. 11, 1190 ha

Plan zagospodarowania przestrzennego  gminy stracił ważność w 2001r,  wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Tuczępy przyjętego uchwałą Rady Gminy Tuczępy nr XIX/135/2001 z 28.12.2001  przedmiotowe działki leżą w części  na obszarach użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się  zabudowę służącą  produkcji i własnemu przetwórstwu  rolnemu oraz częściowo na kompleksach o dużej przydatności rolniczej z preferencją rolnictwa ekologicznego i zakazem  zabudowy  obiektów nie mających związku funkcjonalnego z produkcją rolną. Ponadto  dla tych obszarów jest obowiązkowe sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania  przestrzennego ze względu na  istniejące uwarunkowania. Prawo własności  nieruchomości uwidocznione jest w księdze wieczystej  KW 36584  prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju Wydział Ksiąg Wieczystych.

Cena wywoławcza działek :

136/1  netto 339 500,00zł / słownie: trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy pięćset zł  /

175/3 netto 530 650,00zł/ słownie : pięćset trzydzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt zł/

 Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony  podatek VAT w wysokości 22% .  Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się  20 kwietnia 2010 o godz. 10 00  w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy /sala konferencyjna  pok. Nr 1/

W przetargu mogą brać  udział osoby prawne i fizyczne

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej wysokości ceny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej 

Tj. do działki 136/1 kwotę 33950,00zł,/słownie: trzydzieści trzy tysiące  dziewięćset pięćdziesiąt zł/

Do działki 175/3 kwotę 53065,00zł/słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt pięć zł/ w terminie do

16 kwietnia  2010 r na konto Urzędu Gminy Tuczępy  44851910150020000702630005 Bank Spółdzielczy  w Stopnicy o/Tuczepy. Za datę wpłacenia  wadium  uważa  się wpływ  wymaganej wpłaty  na konto Urzędu Gminy. Wadium  zwraca się  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu  przetargu .W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, adres stałego zamieszkania, nr PESEL i NIP  (osoby prawne dodatkowo  powinni przedłożyć  do wglądu aktualny wypis  z Krajowego Rejestru  Sądowego  oraz oryginał pełnomocnictwa jeżeli  uczestnik przetargu jest reprezentowany przez  pełnomocnika.

Nabycie nieruchomości  przez cudzoziemców  może nastąpić  w przypadku  uzyskania  zezwolenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  jeżeli  wymagają tego  przepisy  ustawy z dnia 24 marca 1920 r o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców/tekst jednolity Dz. U. Z 2004 r Nr 167,poz.1758/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  ceny sprzedaży, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie  niezwłocznie  zwrócone po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania  lub zamknięcia  przetargu. Cena  nieruchomości ustalona  w drodze licytacji wraz z należnym  podatkiem VAT jest płatna jednorazowo nie później niż w dniu  zawarcia umowy sprzedaży  przedmiotowej nieruchomości  Termin  umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dnia od dnia  rozstrzygnięcia przetargu

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca  nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona  na nabywcą nieruchomości uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

-       Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuczępy  pokój nr 14  Nr tel.

(0 41)3533135

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2010-02-15 13:32:21
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:(brak danych)
Ostatnia zmiana:2010-02-15 13:33:07
Ilość wyświetleń:788
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij