Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 O g ł o s z e n i e

 Wójt Gminy w Tuczępach


Na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie  terytorialnym /z 2001 r Dz.U.nr142,poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarowaniu nieruchomościami / tekst jednolity z 2004 r Dz. U. nr 261, poz.2603/,  Uchwały Rady Gminy Tuczępy Nr VI/66/2003 z dnia  15 grudnia 2003r, Nr XV/138/2005 z dnia 12 października 2005, Nr XVIII/149/2009 z dnia 30 kwietnia 2009r ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

 

Przedmiotem sprzedaży  będą nieruchomości pochodzące z PFZ

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis

Wartość

 

 

1.

136/1

7,0577

36584

Rzędów

Działka usytuowana jest po północnej stronie drogi asfaltowej prowadzonej z Tuczęp do Grzybowa działka części przylegającej do drogi asfaltowej jest zadrzewiona brzozą , ponadto znajdują się na niej pozostałości – resztki murów po istniejącym tam niegdyś siedlisku , działka wg ewidencji gruntów obejmują grunty orne o klasach bonitacyjnych IIIa,IIb,IVa pastwiska w kl V-VI

339 500,00

plus 22% podatek VAT

 

 

 


   2.


175/3


11,1190


36584


Rzędów


Obszar działki rozciąga się na południe od drogi asfaltowej prowadzonej z Tuczęp w kierunku Grzybowa działka w południowej części na niewielkim obszarze jest zadrzewiona . Ukształtowanie pionowe obszaru nieruchomości jest zróżnicowane .działka wg ewidencji gruntów obejmują grunty orne o klasach bonitacyjnych IIIa,IIb,IVa pastwiska w kl V-VI ponadto obejmują grunty zadrzewione, nieużytki i rowy.


530 650,00

plus 22% podatek VAT

 


Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości przejętej na własność gminy .

Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy  - wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy przyjętego uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dnia 28.12.2001r  przedmiotowe działki w m. Rzędów leżą w części na obszarach użytków rolnych o średniej przydatności rolniczej, na których dopuszcza się zabudowę służącą produkcji i własnemu przetwórstwu rolnemu oraz częściowo na kompleksach o dużej przydatności rolniczej z preferencją rolnictwa ekologicznego i zakazem zabudowy obiektów nie mających związku funkcjonalnego z produkcją rolną. Ponadto dla tych obszarów jest obowiązkowe sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ze względu na istniejące uwarunkowania.

Ponadto informuje się, że w przypadku  zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a , przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złożył wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku  upływa z dniem 30.07.2009r

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie  przed upływem terminu  określonego w wykazie ,termin złożenia wniosku upływa z dniem 30.07.2009r.

Wykaz niniejszy podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Tuczępach przez okres 21 dni, informację o  wywieszeniu wykazu  podaje się do wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej , w sołectwach i stronie internetowej www.tuczepy.pl

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2009-06-22 09:41:00
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2009-06-22 09:43:39
Ostatnia zmiana:2009-06-22 09:43:47
Ilość wyświetleń:944

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij