Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Konkurs ofert na wynajem nieruchomości położonej w Nizinach gmina Tuczępy na okres 10 lat ( od 1 sierpnia 2009 r do 31 lipca 2019 r )

 

Wójt Gminy Tuczępy

ogłasza konkurs ofert na wynajem

nieruchomości położonej w Nizinach gmina Tuczępy

na okres 10 lat ( od 1 sierpnia 2009 r do 31 lipca 2019 r )I. Opis przedmiotu konkursu:


Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów: działka nr 449 obręb Niziny

Oznaczenie wg księgi wieczystej: KW nr 43551

Nieruchomość położona jest w Nizinach gmina Tuczępy.

W skład której wchodzi:

  • działka o powierzchni 2.88 ha

  • budynek główny zaadaptowany do celów opiekuńczo - leczniczych zgodnie z

wymogami sanitarno-epidemiologicznymi o powierzchni użytkowej 680,72 m2,

kubaturze 3503 m3

  • budynek gospodarczy o powierzchni użytkowej 42,29 m2, kubaturze 377 m3


Nieruchomość może być przeznaczona na prowadzenie działalności gospodarczej np. placówki opiekuńczo- leczniczej, placówki ochrony zdrowia, domu pomocy społecznej i.t.p.

II. Wysokość miesięcznych opłat z tytułu najmu (netto);

  • obejmuje wysokość łącznej miesięcznej stawki najmu budynku głównego ( zaadaptowanego ), budynku gospodarczego oraz działki

Oprócz czynszu najmu Najemca będzie uiszczał opłaty dodatkowe (media) związane z utrzymaniem lokalu – nieruchomości tj. za: centralne ogrzewanie, energię elektryczną, dostawę wody, wywóz nieczystości oraz ubezpieczenie budynku ( obiektu )


  1. Informacje dotyczące przeprowadzenia konkursu:


Informacje w sprawie niniejszego ogłoszenia – konkursu można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuczępy pokój nr 12 w godz. 700 – 1500
nr telefonu (041) 3533135.

Dokumenty wymagane od składającego ofertę określone są w formularzu oferty.

Nieruchomość przeznaczoną do wynajmu można oglądać po uprzednim umówieniu się .

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 lipca 2009 r. o godz. 1100 w Urzędzie Gminy Tuczępy – sala konferencyjna


Ofertę należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Tuczępy w terminie do dnia 16 lipca 2009 r. do godz. 1000 - w zamkniętej kopercie z napisem „ Konkurs ofert wynajem nieruchomości położonej w Nizinach „

Procedura przeprowadzenia konkursu i ogłoszenia jego wyników określona jest w Regulaminie konkursu – Załącznik Nr 1.

Sposób i tryb pracy komisji konkursowej określa Załącznik Nr 2.

Kryterium wyboru oferty będzie : sposób zagospodarowania nieruchomości, zaoferowana wysokość miesięcznej stawki czynszu netto z waloryzacją po upływie 3 lat - stosując jako podstawę waloryzacji czynszu wskaźnik inflacji za miniony rok ogłoszony przez Ministra Finansów .


Oferent dokona wpłaty wadium w wysokości 1 000 zł w Kasie Urzędu Gminy Tuczępy pokój nr 1a lub przelewem na

konto BS O/ Tuczępy nr 44851910150020000702630005 z dopiskiem „wadium na konkurs ofert……”

Termin wnoszenia wadium mija z upływem terminu składania ofert.

Wadium wpłacone przez oferenta, który wygrał konkurs ofert, nie podlega zwrotowi i zalicza się je na poczet czynszu.

Oferentom, których oferty zostały rozpatrzone negatywnie, wadium zwraca się w godzinach otwarcia kasy lub przelewem na wskazane przez nich konto nie później niż po upływie 3 dni od dnia wywieszenia komunikatu o rozstrzygnięciu konkursu.


  Urząd Gminy w Tuczępach zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od konkursu lub jego unieważnienia bez podania przyczyn.

Załączniki

Zdjęcia_budynku (2.4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 1 (120.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Załącznik Nr 2 (56.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2009-06-19 15:08:12
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2009-06-19 15:15:32
Ostatnia zmiana:2009-06-19 15:16:30
Ilość wyświetleń:991

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij