Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie Wójta Gminy Tuczępy o przystąpieniu do przeprowadznia oceny oddziaływania na środowisko.

Tuczępy, 2008-11-24

 

Znak:BGK.DŚ-7624/2/08

 

                                                           O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie Art.33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku – o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 199  poz. 1227)

 

Wójt Gminy Tuczępy

           

podaje do publicznej wiadomości ,że:

-        przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

-        wszczęto postępowanie

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie w ramach tworzonego

„Kompleksowego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie  Gmina Tuczępy”

·      Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi

obejmującego realizację następujących elementów:

–        zakład sortowni odpadów wraz z kompostownią oraz obiektami towarzyszącymi (waga samochodowa wraz z portiernią, myjnia płytowa, budynek socjalno - biurowy, magazyn surowców wtórnych z warsztatem, budynek z pomieszczeniem do demontażu odpadów wielkogabarytowych, plac na odpady budowlane, zbiornik na ścieki technologiczne, magazyn odpadów problemowych (niebezpiecznych), biofiltr do kompostowni pryzmowej, plac przyjęcia odpadów zielonych, zbiornik na ścieki opadowe z dróg i placów) zlokalizowany na terenie gm. Tuczępy nr ewid. gruntu; 144/12, 144/13, 144/14, 144/15, cz. dz. 144/1 obręb nr 3 Dobrów  oraz 122/6 obręb nr 12 Rzędów.

–        składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (etap I) składające się z 2 kwater o powierzchni 1,0 ha każda, a w dnie ok. 0,66 ha, wraz z obiektami towarzyszącymi (kontener socjalny, zbiornik na odcieki (ziemny), zbiornik bezodpływowy na ścieki sanitarne, zbiornik na ścieki deszczowe, waga samochodowa najazdowa, brodzik dezynfekcyjny, separator olejowy, plac na materiał na przysypki), zlokalizowane na terenie gm. Staszów w obrębie Grzybów, na działkach nr ewid.: 1352, 1353/1 i 1040.

Wnioskodawcą dla w/w przedsięwzięcia jest:

Ekologiczny Związek Gospodarki  Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie

Rzędów 40

28-142 Tuczępy.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowania realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz rozpatrującym uwagi i wnioski jakie zostaną zgłoszone w ramach postępowania oceny oddziaływania na środowisko  jest Wójt Gminy Tuczępy, 28-142 Tuczępy 35

Organem uzgadniającym warunki  realizacji przedsięwzięcia jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.

Organem opiniującym przedmiotowe przedsięwzięcie jest :

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Kielcach, ul. Jagiellońska 68, 25-734 Kielce

Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy  oraz zgłosić ewentualne uwagi i wnioski w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia tj. do dnia 18 grudnia  2008 roku w siedzibie Urzędu Gminy w Tuczępach, Tuczępy 35 (pokój nr 13).

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Wójt Gminy Tuczępy

Metadane

Źródło informacji:Andrzej Zięba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Andrzej Zięba
Data wprowadzenia:2008-11-27 20:52:23
Opublikował:Andrzej Zięba
Data publikacji:2008-11-27 20:52:23
Ostatnia zmiana:2008-11-27 20:52:48
Ilość wyświetleń:690

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij