Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Ogłoszenie o naborze na stanowisko inspektora do spraw inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy w Tuczępach


OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY TUCZĘPY

z dnia 30 października 2008 roku

 

Wójt Gminy Tuczępy ogłasza nabór na stanowisko inspektora do spraw inwestycji i remontów w Urzędzie Gminy w Tuczępach w wymiarze 1/2 etatu.

 

I. Wymagania związane z wykonywaniem pracy na stanowisku inspektora do spraw inwestycji i remontów:

 1. Wymagania konieczne:

1)    ukończoną wyższą, policealną lub średnią szkołę o specjalności budowlanej,

2)    uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi obiektów budowlanych,

3)    posiadanie co najmniej 4 letniej praktyki w zakresie nadzoru nad robotami budowlanymi lub 5 letniej praktyki na stanowisku kierownika budowy lub 5 letniej praktyki na stanowisku inspektora do spraw budownictwa,

4)    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5)    nie była prawomocnie skazana za przestępstwa: przeciwko mieniu gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe.

 1. Wymagania dodatkowe:

1)    znajomość przepisów w zakresie: prawa budowlanego, o finansach publicznych, planowania przestrzennego, o samorządzie gminnym, zamówień publicznych.

 

II. Główne obowiązki inspektora do spraw inwestycji i remontów:

 1. Sporządzanie przedmiarów i kosztorysów
 2. Rozliczenia inwestycji z nakładów
 3. Sporządzanie specyfikacji istotnych warunków wykonywania i odbioru robót budowlanych
 4. Nadzorowanie realizacji zadań inwestycyjnych
 5. Sporządzanie planów inwestycyjnych
 6. Przygotowywanie wniosków dotyczących zgłoszeń wykonywania robót  budowlanych lub wniosków o pozwolenie na budowę do Starostwa
 7. Inne obowiązki zlecone przez Kierownika jednostki.

III.   Kandydat na stanowisko objęte naborem składa następujące dokumenty:

 1. Życiorys (CV).
 2. List motywacyjny.
 3. Kserokopie dokumentów poświadczające wykształcenie.
 4. Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy).
 5. Kwestionariusz osobowy.
 6. Oświadczenie o niekaralności.
 7. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na proponowanym stanowisku.

IV. Forma i termin składania ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne: życiorys (CV), list motywacyjny  powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zmianami).
 2. Dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem : „Konkurs na stanowisko  inspektora do spraw budownictwa w Urzędzie Gminy w Tuczępach” lub listem poleconym w terminie 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia, na adres: Urząd Gminy Tuczępy, Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy, do godziny 1500, pokój Nr 10, telefon (041) 353-31-35 wew. 22.
 3. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

V. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

 

VI. Inne informacje:

 1. Aplikacje, które wpłyną niekompletne lub nie spełnią wymogów formalnych nie będą rozpatrywane.
 2. Lista kandydatów, którzy spełnili wymagania formalne oraz informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz tablicy informacyjnej w budynku Urzędu Gminy.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego.
 4. Oferty odrzucone zostaną zwrócone.

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2008-10-30 10:12:43
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2008-10-30 10:14:54
Ostatnia zmiana:2008-10-30 10:15:13
Ilość wyświetleń:1260
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij