Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy w Tuczępach

na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy  z dnia

Przedmiotem sprzedaży  będą nieruchomości pochodzące z PFZ

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis

Wartość

 

 

 

1.

155

1,8201

36584

Dobrów

W granicach Dobrowa  działka położona jest w południowej części, zlokalizowana jest po stronie północnego pasa kolejowego. Ma kształt zbliżony do trójkąta . Wschodnia część działki stanowi pastwisko kl. IV , ukształtowanie terenu w tej części jest zróżnicowane, występują młode brzozy wyrosłe z samosiewu, zachodnia część działki to grunt zadrzewiony brzozą w wieku ok.18 lat , zadrzewienie  0.70 ha , działka nie użytkowana ,

76 550,00

plus podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

162

11,7419

36584

Dobrów

Obszar działki rozciąga się na południe od drogi asfaltowej miedzy Dobrowem a Rzędowem. Od strony zachodniej i wschodniej również ograniczona jest drogami. Przez  wschodnią część działki biegnie napowietrzna linia energetyczna o kierunku północ południe,ponadto rurociąg wody przemysłowej O 500, gazociąg O 300, rurociąg wody pitnej O160 oraz kolektor kanalizacji  sanitarnej i burzowej  wg ewidencji gruntów nieruchomość w całości stanowi pastwisko klasy IV .w północno wschodniej czci jest częściowo zadrzewiona brzozą w wieku ok. 18.

487 420,00

plus podatek VAT

 

 

3

151

0,3428

36584

Dobrów

 

Działki usytuowane są  na południe od drogi asfaltowej prowadzącej z Grzybowa do Tucząp. Są w znacznej części  zadrzewione brzozą dojazd do działek jest dobry .przez działki przebiega   rurociąg wody pitnej oraz wody przemysłowej

14 670,00

plus podatek VAT

 

225 430,00

plus podatek VAT

 

4

156

5,3632

36584

Dobrów

 

 

5

157

1,9495

36584

Dobrów

 

82 660,00

plus podatek VAT

 

 

6

158

0,6994

36584

Dobrów

 

30 160,00

plus podatek VAT

 

 

 


Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości przejętej na własność gminy .

Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy  - wg studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy”przyjętego uchwałą Rady Gminy
w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dnia
28.12.2001  przedmiotowe działki w m. Dobrów o nr ewid: 151,155,156,157,158, 162 usytuowane są w obszarze oznaczonym symbolem RPU- tj. obszaru rozwojowego dla funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie  sprecyzowanym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Ponadto informuje się, że w przypadku  zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a , przysługuje osobie , która spełnia jeden
z następujących warunków :

 

1/ przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złożył wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku  określa się  od 03.03.2008 do 15.04.2008

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie  przed upływem terminu  określonego w wykazie ,termin złożenia wniosku określa się   

od 03.03.2008 do 15.04.2008.

3/ jest najemcą lokalu, mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

Wykaz niniejszy podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Tuczępach przez okres 21 dni , informację o  wywieszeniu wykazu  podaje się do wiadomości  przez ogłoszenie
w prasie lokalnej , w sołectwach i stronie internetowej www.tuczepy.pl

Metadane

Źródło informacji:Urząd Gminy w Tuczępach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2008-02-29 10:52:04
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2008-02-29 10:52:52
Ostatnia zmiana:2008-02-29 10:53:07
Ilość wyświetleń:770
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij