Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

I przetarg ustny nieograniczony

 

Wójt Gminy w TuczępachNa podstawie art.18 ust 2 pkt.9 lit a ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie terytorialnym /Dz.U. z 2001 nr 142, poz.1591 z późniejszymi zm./ i art. 35 ust 1. Art. 37 ust1 art.38 lit 1 art. 40 ust1ustawy z dnia 21 08.1997r o gospodarce nieruchomościami /Dz.U.

.z 2004 r, nr261,poz. 2603/ i paragrafu 3 ust.1 Rozporządzenia rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy /Dz.U. z 2004 nr 207, poz 2108/ o g ł a s z a I przetarg ustny nieograniczony

/ licytacja ustna / na dzierżawę nieruchomości rolnej będącej własnością Gminy Tuczępy eksponowanym w wykazie wywieszonym w dniu 29.10.2007w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy , internecie oraz w sołectwie.Przedmiotem przetargu jest nieruchomość rolna położona we wsi Grzymała gmina Tuczępy


Lp.

Obręb

Nr działki

Pow. ha

Nr KW

Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospod przestrzennego - brak planu, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Tuczępy przyjetego uchwałą Rady Gminy Tuczępy nr XIX/135/2001 z 28.12.2001

Cena wywoławcza

Wadium

Postapienie

1

Grzymała

681

1.01

36584

Rola w kl IVa -1.01

107,00

10.00

10.00


Okres dzierżawy na 1 rok

Oględzin nieruchomości można dokonać w dniu 28.11.2007

Przetarg na dzierżawę nieruchomości rolnej odbędzie się 03.01.2008r o godz. 100 w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy /sala konferencyjna/


  • osoby biorące udział w przetargu powinny zapoznać się ze stanem prawnym i granicami nieruchomości będących przedmiotem przetargu.

  • Osoby fizyczne uczestniczące w przetargu powinny posiadać dokument tożsamości, przedstawiciele osób prawnych przystępujących do przetargu zobowiązani są posiadać dokument tożsamości, upoważnienie do reprezentowania tej osoby prawnej na przetargu oraz przedłożyć komisji przetargowej aktualny wypis z właściwego rejestru potwierdzającego status firmy.

  • Pełnomocnictwo lub upoważnienie uprawniające do przystąpienia do przetargu należy przedłożyć w oryginale

  • Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej wysokości ceny czynszu dzierżawnego.

  • Wylicytowany w przetargu czynsz dzierżawny jest czynszem za okres trwania dzierżawy w br. Od dnia jej podpisania do dnia jej wygaśnięcia.

  • Dzień podpisania umowy dzierżawy jest dniem wydania przedmiotu dzierżawy, natomiast dzień wygaśnięcia umowy jest dniem przejęcia przedmiotu dzierżawy przez Wydzierżawiającego.

  • Wadium w/w wysokości podanej w ogłoszeniu należy wnieść w gotówce na konto Urzędu Gminy Tuczępy 44851910150020000702630005 BS/ o Tuczępy lub w kasie Urzędu Gminy Tuczępy do dnia.28 .12.2007r. do godz.1500

Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu .

  • Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet ceny czynszu dzierżawnego, zaś pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie niezwłocznie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy :

żaden z uczestników przetargu nie zgłosi postąpienia ponad cenę wywoławczą czynszu dzierżawnego

Informuje się ,że

Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny


BLIŻSZYCH INFORMACJI O NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PRZETARGU I WARUNKACH PRZETARGU MOŻNA UZYSKAĆ W SIEDZIBIE URZĘDU GMINY W TUCZEPACH Pok 14 NR tel. 41/3533135


Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2007-11-27 08:31:44
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2007-11-27 08:45:34
Ostatnia zmiana:2007-11-27 08:45:52
Ilość wyświetleń:842

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij