Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Pierwszy przetarg ustny nieograniczony / licytacja ustna /

 Wójt Gminy  w Tuczępach

  o g ł a s z a  pierwszy  przetarg ustny nieograniczony  / licytacja ustna /

na sprzedaż nieruchomości  przedstawionych poniżej

 

Lp.

Obręb

Nr działki

Pow.  ha

Nr KW

Przeznaczenie terenu zgodnie z planem zagospod przestrzennego - brak planu, wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowani przestrzennego gminy Tuczępy przyjetego uchwałą Rady Gminy Tuczępy nr XIX/135/2001 z

Cena wywoławcza

Wadium

Postąpienie

1

Dobrów

155

1,8201

36584

Działka usytuowana jest na obszarze oznaczonym  symbolem RPU-tj. Obszaru rozwojowego dla  funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie sprecyzowanym miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego

76550,00

plus 22% podatek VAT

7700,00

800,00

2

Dobrów

151

0,3428

36584

Działka usytuowana jest na obszarze oznaczonym  symbolem RPU-tj. Obszaru rozwojowego dla  funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie sprecyzowanym miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego

14670,00

plus 22% podatek VAT

1500,00

150,00

3

Dobrów

156

5.3632

36584

działka usytuowana jest na obszarze oznaczonym  symbolem RPU-tj. Obszaru rozwojowego dla  funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie sprecyzowanym miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego

225430,00

plus 22% podatek VAT

22600,00

2300,00

4

Dobrów

157

1,9495

36584

działka usytuowana jest na obszarze oznaczonym  symbolem RPU-tj. Obszaru rozwojowego dla  funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie sprecyzowanym miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego

82660,00

plus 22% podatek VAT

8300,00

830,00

5

Dobrów

158

0.6994

36584

działka usytuowana jest na obszarze oznaczonym  symbolem RPU-tj. Obszaru rozwojowego dla  funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie sprecyzowanym miejscowym  Planem Zagospodarowania Przestrzennego

30160,00

plus22% podatek VAT

3100,00 

310,00

Przetarg na sprzedaż nieruchomości odbędzie się  06 września 2007r o godz. 10 30  w siedzibie Urzędu Gminy Tuczępy /sala konferencyjna  pok.  Nr 1/ każda  nieruchomość będzie licytowana  oddzielnie wg kolejności z wykazu

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował co najmniej  jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej wysokości ceny.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej   w terminie do 31 sierpnia  2007 r na konto Urzędu Gminy Tuczępy  44851910150020000702630005 Bank Spółdzielczy  w Stopnicy O/Tuczepy. Za datę wpłacenia  wadium  uważa  się wpływ  wymaganej wpłaty  na konto Urzedu Gminy.    Wadium  zwraca się  niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu  przetargu .

W przetargu moga brać udział osoby fizyczne i osoby prawne jeżeli wpłacą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu i okażą komisji przetargowej dowód wpłaty wadium, dowód osobisty, adres stałego zamieszkania, nr PESEL i NIP  (osoby prawne dodatkowo  powinni przedłozyć  do wglądu aktualny wypis  z Krajowego Rejestru  Sądowego  oraz oryginał pełnomocnictwa jeżeli  uczestnik przetargu jest reprezentowany przez  pełnomocnika.

Nabycie nieruchomości  przez cudzoziemców  może nastąpić  w przypadku  uzyskania  zezwolenia  Ministra Spraw Wewnętrznych  i Administracji  jeżeli  wymagają tego  przepisy  ustawy z dnia 24 marca 1920 r                o nabywaniu nieruchomosci przez cudzoziemców/tekst jednolity Dz.U. Z 2004 r.Nr 167,poz.1758/.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet  ceny sprzedaży, zaś pozostałym  uczestnikom  przetargu wadium zostanie  niezwłocznie  zwrócone po  odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem trzech dni od dnia odwołania  lub zamknięcia  przetargu..Cena  nieruchomości ustalona  w drodze licytacji wraz z należnym  podatkiem VAT jest płatna jednorazowo nie później niż na 3 dni przed zawarciem umowy sprzedaży  przedmiotowej nieruchomości  Termin  umowy notarialnej zostanie ustalony do 21 dnia od dnia  roztrzygnięcia przetargu

Koszty związane  z zawarciem aktu notarialnego umowy sprzedaży ponosi nabywca  nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi na rzecz Gminy, jeżeli osoba ustalona  na nabywcą nieruchomości uchyli się od zawarcia aktu notarialnego.

-          Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania  ogłoszonego przetargu z uzasadnionej przyczyny

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Tuczępy  pokój nr 14  Nr tel.          
(0 41)3533135 i na stronie internetowej gminy
www.tuczepy.bip.net.pl

Metadane

Źródło informacji:Marcin Opozda
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2007-08-03 08:37:23
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2007-08-03 08:38:04
Ostatnia zmiana:2007-08-03 08:38:05
Ilość wyświetleń:856
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij