Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

O g ł o s z e n i e

 

 Wójt Gminy w Tuczępach

na podstawie art. 30 ust 2 pkt 3 ustawy  z dnia 8 marca 1990r o samorządzie  terytorialnym /z 2001 r Dz.U.nr142,poz.1591 z późniejszymi zmianami/ i art.35 ustawy z dnia 21.08.1997 o gospodarowaniu nieruchomościami / tekst jednolity z 2004 r Dz. U. nr 261, poz.2603/,  Uchwały Rady Gminy Tuczępy z dnia 30 marca 2006r Nr XVIII/162/2006, z 25  lipca 2006 , Nr XIX/179/06r,z  30 marca 2007 r,Nr V/32/2007, z 27 kwietnia 2007r  Nr VI/46/2007   ogłasza wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży  

Przedmiotem sprzedaży  będą nieruchomości pochodzące z PFZ

Lp.

Nr działki

Pow. ha

Nr KW

Położenie

Opis

Wartość

 

 

1.

155

1,8201

36584

Dobrów

W granicach Dobrowa  działka położona jest w południowej części, zlokalizowana jest po stronie północnego pasa kolejowego. Ma kształt zbliżony do trójkąta . Wschodnia część działki stanowi pastwisko kl. IV , ukształtowanie terenu w tej części jest zróżnicowane, występują młode brzozy wyrosłe z samosiewu, zachodnia część działki to grunt zadrzewiony brzozą w wieku ok.18 lat , zadrzewienie  0.70 ha , działka nie użytkowana ,

76550,00

plus podatek VAT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

162

11,7419

36584

Dobrów

Obszar działki rozciąga się na południe od drogi asfaltowej miedzy Dobrowem a Rzędowem. Od strony zachodniej i wschodniej również ograniczona jest drogami. Przez  wschodnią część działki biegnie napowietrzna linia energetyczna o kierunku północ południe,ponadto rurociąg wody przemysłowej O 500, gazociąg O 300, rurociąg wody pitnej O160 oraz kolektor kanalizacji  sanitarnej i burzowej  wg ewidencji gruntów nieruchomość w całości stanowi pastwisko klasy IV .w północno wschodniej czci jest częściowo zadrzewiona brzozą w wieku ok. 18.

487420,00

plus podatek VAT

 

3

151

0,3428

36584

Dobrów

 

Działki usytuowane są  na południe od drogi asfaltowej prowadzącej z Grzybowa do Tucząp. Są w znacznej części  zadrzewione brzozą dojazd do działek jest dobry .przez działki przebiega   rurociąg wody pitnej oraz wody przemysłowej

14670,00

plus podatek VAT

225430,00

plus podatek VAT

4

156

5,3632

36584

Dobrów

 

82660,00

plus podatek VAT

5

157

1,9495

36584

Dobrów

 

30160,00

plus podatek VAT

6

158

0,6994

36584

Dobrów

 

7

119/4

120

0,6500

0.4000

36584

Tuczępy

Nieruchomość położona w Tuczępach,  przy drodze  wojewódzkiej  relacji Stopnica -Grzybów. Zabudowana – budynkami zakwalifikowanymi do remontu: budynek biurowy o pow. 50m2, magazyn na zboże o pow, 260m2, magazyn materiałów budowlanych o pow. 345 m2 portiernia o pow. 10m2,  budynki zakwalifikowane do rozbiórki : wiata przy magazynie budowlanym 51,80m2magazyn nawozów sztucznych 450 m2, budynek skupu żywca 240m2, magazyn złomu 25 m2 

84000,00

plus podatek VAT

 

8

450/1

0.1400

36584

Brzozówka

Działka zlokalizowana jest w południowej części  przy granicy z gruntami Kargowa dojazd droga asfaltową z Kargowa do Szydłowa  Po stronie wschodniej i południowej występuje zabudowa zagrodowa i jednorodzinna wsi Kargów . Po stronie zachodniej grunty leśne , po stronie południowej grunty zadrzewione, zakrzewione. Na  części  działki występują krzewy i drzewa olszy i osiki, pozostała część  stanowi pastwisko.

1210,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Niniejszy wykaz stanowi zawiadomienie o przeznaczeniu do sprzedaży w/w nieruchomości przejętej na własność gminy .

Brak planu zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy  - wg studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Tuczępy”przyjetymi uchwałą Rady Gminy w Tuczępach Nr XIX/135/2001 z dnia 28.12.2001  przedmiotowe działki w m. Dobrów o nr ewid: 151,155,156,157,158, 162 usytuowane są w obszarze oznaczonym symbolem RPU- tj. obszaru rozwojowego dla funkcji przemysłowych, rzemieślniczych, usługowych o zakresie  sprecyzowanym  Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego, działka o nr ew. 450/1 położona w miejsc. Brzozówka leży na obszarach przeznaczonych do zalesienia., działki o nr 119/4 i 120 położone w miejscowości Tuczępy przeznaczone są dla zabudowy związanej z funkcją rolniczej produkcji towarowej i przetwórstwa rolnego.

Ponadto informuje się, że w przypadku  zbywania nieruchomości osobom fizycznym i prawnym pierwszeństwo w ich nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216 a , przysługuje osobie , która spełnia jeden z następujących warunków :

1/ przysługuje roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złożył wniosek  o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, termin złożenia wniosku  określa się  od 21.06.2007 do 03.08.2007

2/ jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem  5 grudnia 1990r albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie  przed upływem terminu  określonego w wykazie ,termin złożenia wniosku określa się   

od  21.06.2007 do 03.08.2007.

3/ jest najemcą lokalu, mieszkalnego a najem został nawiązany na czas nieoznaczony

Wykaz niniejszy podlega  wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy  w Tuczępach przez okres 21 dni , informację o  wywieszeniu wykazu  podaje się do wiadomości  przez ogłoszenie w prasie lokalnej , w sołectwach i biuletynie.

 

Metadane

Źródło informacji:Urząd Gminy w Tuczępach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2007-06-21 08:53:36
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2007-06-21 08:56:02
Ostatnia zmiana:2007-06-21 08:56:02
Ilość wyświetleń:955

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij