Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

NABÓR NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA WÓJTA D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW AKOHOLOWYCH W URZĘDZIE GMINY W TUCZĘPACH

WÓJT GMINY  TUCZĘPY

OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO PEŁNOMOCNIKA WÓJTA

D/S ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

W URZĘDZIE GMINY W TUCZĘPACH

w wymiarze  czasu pracy 1/5 etatu

 

Określenie stanowiska urzędniczego:

Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Społecznych  podległy bezpośrednio Wójtowi Gminy 
Tuczępy oraz Przewodniczącemu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Wymagania:

a) niezbędne:

     1. obywatelstwo polskie,

     2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw   

         publicznych,

     3. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym  

         stanowisku,

     4. ukończone studia wyższe o kierunku psychologicznym,  

         pedagogicznym, społecznym lub administracyjnym  :

         - ze wskazaniem specjalizacji w zakresie resocjalizacji,

         - lub ukończone kursy specjalistyczne z zakresu profilaktyki uzależnień i   przeciwdziałania  przemocy w rodzinie,

     5. niekaralność za przestępstwo popełnione z winy umyślnej oraz nie toczy się postępowanie karne,

     6. cieszy się nieposzlakowaną opinią,

     7. co najmniej pięcioletni  staż pracy.

b) dodatkowe:

     1. znajomość obsługi komputera,

     2. uregulowany stosunek do służby wojskowej

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m. in:

obsługa administracyjno-organizacyjna związana z prowadzeniem spraw  

dotyczących rozwiązywania problemów społecznych.

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w  szczególności dla dzieci i młodzieży na terenie gminnych placówek  

oświatowo-wychowawczych, udzielanie porad i konsultacji rodzinom w których występują problemy  

alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej a w szczególności  ochrony przed przemocą w rodzinie,

podejmowanie wczesnej interwencji w przypadku zagrożenia  bezpieczeństwa lub konfliktów międzyludzkich.


Wymagane dokumenty:

1.  życiorys – curriculum vitae,

2.  list motywacyjny,

3.  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

4.  kopie świadectw pracy,

5.  ksero dowodu osobistego i książeczki wojskowej,

6.  oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności,

zaświadczenia kandydata: o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, lekarskie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na     

stanowisku urzędniczym,

klauzula o treści „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych

osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z   

ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

 

Osoby zainteresowane prosimy o złożenie oferty pracy w terminie do 31.05.2007r. w sekretariacie Urzędu Gminy w Tuczępach  pok. 9, do godz. 12:00.

 

Oferty powinny być złożone w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Pełnomocnik Wójta ds.  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”.

Ponadto na kopercie należy umieścić imię i nazwisko oraz numer telefonu kontaktowego.

 

Metadane

Źródło informacji:Urząd Gminy w Tuczępach
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2007-05-14 13:33:36
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2007-05-14 13:40:07
Ostatnia zmiana:2007-05-14 13:42:00
Ilość wyświetleń:1790
Urząd Gminy Tuczępy
Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij