Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Tuczępy

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana

BGK 341/2/2007

Tuczępy, 2007-03-12

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa /usługa / robota budowlana 

 

nazwa zamówienia:

sporządzanie projektów decyzji ;

§         o lokalizacji inwestycji celu publicznego

§         o warunkach zabudowy

 

 

1) Nazwa (firma) i adres zamawiającego:

Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Strona: www.tuczepy.pl

E-mail : inwestycje@tuczepy.pl

Godziny urzędowania: 7.00 - 15.00

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 6.000 EURO

 

3)    

      Adres strony internetowej, na której zamieszczona zostanie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.tuczepy.pl

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Przedmiotem zamówienia jest sporządzanie projektów decyzji

§         o lokalizacji inwestycji celu publicznego w ilości –   5 szt

§         o warunkach zabudowy  w ilości                         -  35 szt

zgodnie z wymogami stawianymi przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

 

 

 

5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

   Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

 

6) Termin wykonania zamówienia:

sukcesywnie do wpływających wniosków 31.12.2007 jednak nie później jak do 31.12.2008 r (dla wniosków które wpłyną w grudniu 2007 roku)

 

7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

cena - 100 %

 

8) Informacja na temat wadium:

nie dotyczy

 

9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

 

Nazwa kryterium

Waga

cena

100

 

 

 

 

10) miejsce i termin składania ofert:

  w siedzibie zamawiającego Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój nr 13

inne

 

 

do dnia 2007-03-20 do godz. 12:00

 

11) miejsce i termin otwarcia ofert:

 

  w siedzibie zamawiającego Gmina Tuczępy

Tuczępy 35

28-142 Tuczępy

Pokój

 

 

dnia 20.03.2007 o godz. 12.15.

                         

12) termin związania ofertą

okres 30 dni , tj. do dnia 2007-04-19

                          

13) informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej

 

14) informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów wraz z adresem strony internetowej, na której będą zamieszczane dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów

Zamawiający nie przewiduje w powyższym postępowaniu dynamicznego systemu  zakupów

adres strony internetowej

 

13) informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z adresem strony internetowej, na której będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Nie będzie prowadzona aukcja elektroniczna

Załączniki

zalacznik_nr_3 (28kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zalacznik_nr_2 (21.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
SIWZ (69kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
formularz_zalacznik_nr_1 (27kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Leopold Łabęcki - Wójt Gminy
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Marcin Opozda
Data wprowadzenia:2007-03-13 09:14:04
Opublikował:Marcin Opozda
Data publikacji:2007-03-13 09:16:37
Ostatnia zmiana:2007-03-13 12:16:00
Ilość wyświetleń:892

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij